גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הלכות גזלה ואבדה

ב.

שאלה כללית- מדברי המדרש

ג.

"למעול מעל בה'"

ד.

מצוות וידוי דברים

ה.

"והשיב את אשמו בראשו ..."

ו.

"ונתן לאשר אשם לו"

פרשת נשא
שנת תשי"ח

גזל הגר

במדבר פרק ה

א.  הלכות גזלה ואבדה

רמב"ם, הלכות גזלה ואבדה פרק ז הלכה א':

כל מי שנתחייב ממון לחברו הישראלי וכפר בו ונשבע על שקר, הרי זה חייב להחזיר לו הקרן שכפר בו והוספת חומש וחייב בקרבן, והוא הנקרא אשם גזלות.

הלכה ח':

אין הנשבע על כפירת ממון משלם חומש עד שיודה מעצמו, אבל אם באו עדים והוא עומד בכפירתו משלם הקרן בלבד על פי עדים ואינו משלם החומש...

1.

מצא סמך בפרשתנו לנאמר בהלכה ח.

2.

מהו הטעם לדין חיוב החומש והקרבן רק למי שמודה מעצמו, ומדוע יהא פטור מחומש וקרבן, אם נודע הדבר מפי עדים ולא על פי הודאתו?

3.

מה טעם השתמש הכתוב בלשון התפעל "והתוודו" ולא בלשון קל "ויודו"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר