גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות מבנה

ב.

לאשמת המרגלים

ג.

דברי המרגלים ודברי כלב ויהושע

ד.

"ויפול משה ואהרן על פניהם"

ה.

תפילת משה

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שלח לך
שנת תשי"ח

סיפור המרגלים

במדבר פרקים יג - יד

א.  שאלות מבנה

פרקים י"ג-י"ד מהווים יחידה סיפורית אחת.

1.

האם יש היגיון בחלוקה (שאינה ממקור ישראל) לשני הפרקים י"ג-י"ד?

2.

החלוקה המקורית שלנו לפרשיות אינה מכירה בהפסק אלא לאחר י"ג י' ולאחר י"ג כ"ה.

התוכל להסביר חלוקה זו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר