גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות על הפסוקים

ב.

משמעות השיחה בין האתון לבלעם

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת בלק
שנת תשי"ח

האתון המדברת

במדבר פרק כב

א.  שאלות על הפסוקים

פסוק כ'

"קוּם לֵךְ אִתָּם"

פסוק כ"א

"וַיָּקָם בִּלְעָם בַּבֹּקֶר וַיַּחֲבֹשׁ אֶת אֲתֹנוֹ וַיֵּלֶךְ עִם שָׂרֵי מוֹאָב"

פסוק כ"ב

"וַיִּחַר אַף אֱ-לֹהִים כִּי הוֹלֵךְ הוּא"

ר' יוסף אבן כספי, טירת כסף ("והוא ספר הסוד"), שהוא חלקו הראשון של ספרו משנה כסף...:

הנה כמה תשובות לזה, ולא אזכיר כי אם אחת ובקיצור: כבר נזכר זה המין בספר ההטעה: (הוא ספר הסופיסטיקא לאריסטו על מיני ההיקש המוטעה, שהכירו אבן כספי מתוך העתקתו לערבית על ידי אלפראבי) שהדיבור במילותיו אפשר שישתנה ענייניו להיפך לפי הוראתו ולפי המדבר, כמו שיש רבים מזה המין בספרי המקרא גם כן, כאמרם על דרך משל (שמואל א' י"א) "שאול ימלוך עלינו". ולכן אומרים "מפי סופרים ולא מפי ספרים". ולזה אפשר שהשם אמר לבלעם בדרך כעס: "קום לך איתם" והוא לסכלותו, כי חזיוניו היו במחיצות עבות, לא הבין צורת המאמר, לכן הלך לו. והעד על זה שה' אמר לו קודם זה (י"ב) "לא תלך עמהם". ואחרי זה כתוב (כ"ב) "וייחר אף ה' כי הולך הוא", ודי בזה עדים, כי הליכתו לא ישרה בעיני השם.

עקידת יצחק:

ידוע שהדברים האסורים או המגונים – השאלה על היתרם הוא חטא גדול. הייתכן, כי כאשר ידבר איש אל רעהו בסתר לאמור: "נלך נעבדה אלוהים אחרים", או "נארבה לדם", וכיוצא בו, שישיב לו "אלך ואשאל פי חכם אם אעשה אם לא", שהרי מוזהר ועומד עליהם תמיד. ואם ישאל – מרֶשע שאל. כל שכן אם המפותה הוא חכם ונביא או קרוב אלוהיו, שאין לו לומר: "עמוד, ואשמע מה יצווה לי אלוהי" אבל ראוי לו, שלא יאבה ולא ישמע כלל, ואף על פי שיאנסוהו – ייהרג ואל יעבור. והנה בלעם ידע אשר "ניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות ובאותות ובמופתים" ואחר כך הוליך אותם במדבר ארבעים שנה וכו' וכו', הנה הוא מחויב שכאשר באו לנסותו בשליחות זו, שלא ישאל ולא ינסה ה', אבל ישיב מיד: "חלילה לי אם אשחית עדר ה' וצאן מרעיתו" ויריב ויתקוטט בשליחי בלק. והוא לא כן עשה, אבל נתפתה לרוע תאוותו והסכים לשאול מאת האב, הילחם עם בנו ויהרוג אותו לפניו.. והנה עם כל זה בפעם הראשונה ה' הטוב השיב לו במידת טובו וחסידותו ואמר: "לא תלך עמהם... ואולם בפעם השנייה, כאשר שב ככלב על קיאו – הנה אז יעשן אף ה', ונענה לו באופן שילך על כורחו, ותיראה בושתו וכלימתו לעיני השרים אשר חשב להתכבד בעיניהם...

1.

מה השאלה שאותה רצו ליישב?

2.

מה ההבדל בין שתי תשובותיהם?

3.

הידועות לך עוד תשובות לשאלה הזו?

4.

הסבר את המקומות המסומנים בקו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר