גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

תפילת משה לדחיית הגזרה

ב.

שאלות בפסוקים

ג.

שאלות לשון וסגנון

פרשת פינחס
שנת תשי"ח

ראיית משה את הארץ

במדבר פרק כז, פסוקים יב - יד

א.  תפילת משה לדחיית הגזרה

מדוע לא הוזכרה תפילת משה לדחיית הגזרה במקומנו והוזכרה בדברים פרק ג', כ"ג-כ"ז?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר