גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

פרשתנו בהשוואה לבחקותי

ב.

"ברוך אתה בבואך...בצאתך..."

ג.

"כי תשמור את מצוות ה'..."

ד.

"והותירך ה' לטובה"

פרשת כי תבוא
שנת תשי"ח

הברכות

דברים פרק כח, פסוקים א - יד

א.  פרשתנו בהשוואה לבחקותי

השווה ברכות אלה לברכות שבפרשת בחקותי כ"ו ג-י"ג.

לדעת כמה מפרשים מכוונות הברכות שבחקותי לתקופתה הראשונה של ישיבת ישראל בארצו, ואלו הברכות שבפרשתנו מכוונות לתקופה מאוחרת יותר של "כי תוליד בנים... ונושנתם בארץ".

הסבר, אלו הבדלים שבין שתי הפרשיות (ביחס לברכות) מתבארים מתוך כך?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר