גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות בדברי נצי"ב

ב.

שאלות בדברי אור החיים

ג.

שאלות בדברי מלבי"ם

ד.

"לא תשא פני דל"

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

ו.

"בצדק תשפוט עמיתך"

ז.

"בצדק תשפוט עמיתך" - שאלות ברש"י

פרשת אחרי מות - קדושים
שנת תשי"ח

"לא תעשו עוול במשפט..."

ויקרא פרק יט, טו

א.  שאלות בדברי נצי"ב

פסוק ט"ו

"לֹא תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט לֹא תִשָּׂא פְנֵי דָל וְלֹא תֶהְדַּר פְּנֵי גָדוֹל"

העמק דבר:

באמת כל עוולה אסור, אלא משום שנשיאות פני דל והידור פני גדול בשעה שאין עומד במשפט הוא דבר ישר ואינו עוול כלל, משום הכי הזהיר הכתוב דמכל מקום הוא עוול במשפט, שהרי יוצא מעומק הדין שחתוך הוא לכל אדם בשווה. אבל אם נעשה פשר או "פסקי בעלי-בתים" אינו עוול כלל.

1.

מה הקושי בפסוקנו שאותו רצה ליישב?

2.

מה הם סימני הפיסוק שבהם יש לפסק את פסוקנו על פי פירושו?

3.

כיצד מבין בעל 'העמק דבר' כאן את המושג "גדול"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר