גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שלא יקח מבנות הכנעני

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

המלך דוד

ד.

"שלמה בנך" או "בני"

ה.

מרד אדוניהו - ארבע גרסאות

פרשת חיי שרה
שנת תשי"ט

רבקה ועבד אברהם + הפטרה

בראשית פרק כד

א.  שלא יקח מבנות הכנעני

אברבנאל, מקשה:

למה ציוה אברהם שלא יקח אשה מבנות הכנעני, האם מפני שהיו עובדי עבודה זרה, גם בעבר הנהר היו כן ומה הועיל בתקנתו. והנה, אם יצחק ציוה ליעקב כן, היה מפני הנסיון שראה שהיו מורת רוח לו ולרבקה, ולא ניסה בזה אברהם. ומדוע הרחיק בנות כנען ולא הרחיק בנות בתואל ונחור שהיו רעים וחטאים מצד אמונותיהם כאנשי כנען, כל שכן שאמר "אשר אנכי יושב בקרבו" - דרשוהו חז"ל על ענר, אשכול וממרא, והם היו אנשים טובים ובעלי בריתו, ולמה אסרם?

שד"ל:   

שאם היה מתחתן בהם, שוב לא יתכן לישראל להוריש הכנעני מארצו אחרי היותם אחים, כמו שלא יתגרו מלחמה במואב, עמון ואדום.    

1.

מהי חולשת תשובתו של שד"ל?

2.

נסה לענות על שאלת אברבנאל תשובה אחרת!

 

 

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר