גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

תפילת ישראל אל ה'

ב.

"אל" - "עד"

ג.

"...וקח טוב..." - שאלות ברש"י

ד.

"אשור לא יושעינו..."

ה.

"עד ה' אלוקיך" - לשון עדות

ו.

שאלות כלליות

פרשת וילך
שנת תשכ"ח

הפטרה לשבת שובה

הושע פרק יד

שבת זו שבין ראש השנה ליום הכפורים נקראת "שבת שובה" מפני שמפטירין בו (הושע י"ד) "שובה ישראל", והעם קורין לו "שבת תשובה", מפני שהוא בתוך ימי התשובה... ואין נער אומר ההפטרה אלא קורין איש חשוב.

(עגנון, ימים נוראים קפ"ט)

א.  תפילת ישראל אל ה'

השווה: פרק י"ד פסוקים: ב'-ד', ה'-ו'

            פרק ו' פסוקים: א'-ג', ד'

1.

בשני המקומות תפילת ישראל אל ה', שובה אליו.

איך יש להבין את ההבדל הגדול שבין תשובת ה' לתפילתם בפרק ו' פסוק ד' ובין תשובתו לתפילתם בפרקנו (פסוקים ה'-ו')?

2.

בשני המקומות נמצא דימוי הטל. מה ההבדל בין דימוי הטל שם ובין דימוי זה בפרקנו? (עיין גם פרק י"ג פסוק ג'!)

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר