גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מדברי המדרש

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"הלא אם תטיב שאת..."

פרשת בראשית
שנת תשט"ז

קין והבל

בראשית פרק ד

עצה טובה למורים, מדריכים, לחוגי לומדים בנוער, בקיבוצים:

1) קראו מתוך ספרו של ג'ון שטיינבק: East of Eden את הדיון בפירוש פסוק ז' של פרקנו.
"קדמת עדן" עמודים 335-342 בתרגום העברי, (עמודים 265-275 במקור בהוצאת "בנטם").

2) דיון בפרקנו בכללו בספר ההוא עמוד 297-305 בתרגום העברי. אלא ששם ישנה שגיאה גסה בהבנת הכתובים, איזו היא?

א.  מדברי המדרש

פסוק ח'         

"וַיֹּאמֶר קַיִן אֶל הֶבֶל אָחִיו
וַיְהִי בִּהְיוֹתָם בַּשָּׂדֶה
וַיָּקָם קַיִן אֶל הֶבֶל אָחִיו וַיַּהַרְגֵהוּ"

בראשית רבה כ"ב:

"ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה" – על מה היו מדיינים? אמרו: "בואו נחלוק את העולם". אחד נטל את הקרקעות ואחד נטל את המטלטלין. דין אמר: "ארעת דאת קאים עליה – דידי" (זה אמר: הארץ אשר אתה עומד עליה שלי היא). ודין אמר: "מה דאת לביש – דידי" (וזה אמר: מה שאתה לובש שלי הוא). דין אמר: "חלוץ!" דין אמר: "פרח!" מתוך כך "ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו".
ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמר: שניהם נטלו את הקרקעות, ושניהם נטלו את המטלטלין. ועל מה היו מדיינין? אלא זה אומר: "בתחומִי בית המקדש ייבנה". וזה אומר: "בתחומִי בית המקדש ייבנה", שנאמר "ויהי בהיותם בשדה" ואין "שדה" אלא בית המקדש, דכתיב (מיכה ג') "ציון שדה תיחרש".
ומתוך כך "ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו".
יהודה בר' אמי אמר: על חוה הראשונה היו מדיינין.

1.

המדרש דן בגורמיהם של שנאות, ריבות, מלחמות והריגות בין בני אדם.

הסבר את כוונת כל אחת משלוש הדעות הנאמרות בזה.

2.

מה ראה המדרש להביא את הדעות בסדר זה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר