גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

קשר האיש והאשה

ב.

"לא טוב היות האדם לבדו"

ג.

בביאור הביטוי "עזר כנגדו"

ד.

"ולאדם לא מצא עזר כנגדו"

ה.

בינה יתירה באשה

ו.

"ודבק באשתו"

פרשת בראשית
שנת תשי"ג

בריאת האישה

בראשית פרק ב, פסוקים יח - כה

א.  קשר האיש והאשה

1.

עקדת יצחק:  

...ולזה ראתה חכמתו יתברך, שלא יהיה זיווג האדם ואשתו על היחס המיני לבד משאר בעלי החי, אבל שיהיה להם יחס אישי מיוחד, הוא יחזק אהבתם וחברתם להעזר זה מזה בכל ענייניהם עזר גמור ושלם, כאשר יאות להם, שלא יהיה כל אחד מהזכר והנקבה בפני עצמו כשאר הבעל חי הרועים על ידיהם, שאינם צריכים לחברה זה לזה. אמנם יתכן, שתהיה לו חברה נאותה ומשותפת לו כפי צרכו, ולזה האשה לו, העזר הראוי והנאות לו, השוה לו.

הסבר מהם הפסוקים בפרקנו שנאמר בהם במפורש או ברמז רעיון זה.

2.

לדעת הרבה מן המפרשים ומחוקרי זמננו יש להביא מפרשתנו ראיה לכך שמגמת התורה וצורך המשפחה האידיאלית היא המונוגמיה (נישואין לאישה אחת בלבד).

היכן בפרשתנו יש למצוא רמז לכך?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר