גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הרמוז באותות

ב.

דיברה תורה כלשון בני אדם

ג.

בסיבת האות השלישי

ד.

מראות ירמיהו ועמוס

ה.

"מקל שקד"

פרשת שמות
שנת תשי"ט

שלושת האותות + הפטרה

שמות פרק ד, פסוקים א - יא

א.  הרמוז באותות

פסוק ג'

"... וַיֹּאמֶר הַשְׁלִיכֵהוּ אַרְצָה וַיַּשְׁלִכֵהוּ אַרְצָה וַיְהִי לְנָחָשׁ"

פסוק ו'  

"... וַיּוֹצִאָהּ וְהִנֵּה יָדוֹ מְצֹרַעַת כַּשָּׁלֶג"

רש"י:

ד"ה ויהי לנחש: רמז לו שסיפר לשון הרע על ישראל ותפש אומנותו של נחש.

ד"ה מצורעת כשלג: רמז שלשון הרע סיפר, באומרו לא יאמינו לי, לפיכך הלקהו בצרעת, כמו שלקתה מרים על לשון הרע.

רמב"ן

ד"ה ויאמר השליכהו ארצה וישליכהו ארצה: לא הבינותי למה עשה האותות למשה, כי מאמין היה משה שהקב"ה מדבר עמו, והראוי שיאמר: 'המטה אשר בידך תשלך ארצה לפניהם והיה לנחש'. וכך באות השני, כאשר אמר בשלישי (ט') "ולקחת ממימי היאור ושפכת היבשה".
ולכן נאמנו דברי רבותינו, שהיה לו הראשון רמז שסיפר עליהם לשון הרע והשני להענישו בו.
וזה הטעם "וינס משה מפניו", כי פחד שמא יענש וינשכו כנחש. וכל אדם מתרחק מן המזיק לו, אף על פי שידע שאם יהיה כן בחפץ ה' אין מציל מידו.

1.

מה קשה לכל אחד מן הפרשנים?

2.

מה הוסיף הרמב"ן על דברי רבותינו המובאים ברש"י?

3.

לשם מה מוסיף הרמב"ן בדבריו 'וכל אדם מתרחק מן המזיק לו'?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר