גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שלב חדש במכת הארבה

ב.

לסדר עשר המכות

ג.

"וידעתם כי אני ה'"

ד.

שאלות כלליות

ה.

השוואת פסוקים

ו.

"נסחף אביריך"

ז.

לזהות האומרים "קומה ונשובה"

ח.

בפירוש הביטוי "חרב היונה"

ט.

ישראל בגלותם

פרשת בא
שנת תשי"ט

עשר המכות + הפטרת בא

שמות פרק י

א.  שלב חדש במכת הארבה

אברבנאל, מקשה:

מה ראה מסדר הפרשיות לעשות התחלת הסדר הזה במכת ארבה, כי הנה המקום הזה אינו התחלת המכות. וגם כפי הסימנים שנתן בהם ר' יהודה דצ"ך, עד"ש, באח"ב היה לו להתחיל בברד? ומה התחלתו בארבה?

נסה למצוא שלב חדש בהתפתחות העניינים במכת הארבה.

במה יש כאן חידוש לעומת המצב במכות הקודמות?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר