גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

חטאם של בוני המגדל

ב.

שאלות מבנה וסגנון

ג.

בני האדם

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

השלמה לפרקנו - בספר ישעיה

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת נח
שנת תשט"ו

מגדל בבל

בראשית פרק יא

לפרק זה עיין נח גיליון שנת תש"ד.

א.  חטאם של בוני המגדל

פרקי דרבי אליעזר כ"ד:

שבע מעלות היו לו למגדל ממזרחו ושבע ממערבו. מעלים את הלבנים מכאן ויורדים מכאן. אם נפל אדם ומת לא היו שמים לבם אליו, ואם נפלה לבנה אחת היו יושבים ובוכים ואומרים: אוי לנו, אימתי תעלה אחרת תחתיה.

מלבי"ם:

ד"ה ודברים אחדים: "דברים" יפורש לפעמים דיבורים ולפעמים עניינים, כמו: ויעשו דברים רעים; שמימי נח עד העת ההיא היו חיי המשפחה בהשקט ולא רבו הצרכים והקניינים היו מועטים ושווים, שכל זה נכלל במילת "אחדים", כמו (בראשית כ"ז, מד) "וישבת עמו ימים אחדים", שפירושו מועטים...
אז עלה בלב הדור לעזוב דרך הקודם וחיי המשפחה, שזה נכלל במה שנאמר "בנסעם מקדם" – מן ההנהגה הקודמת, ורצו לכונן ממלכה גדולה ומלך בראשם מושל ממשל רב...

ד"ה ויאמרו: התחילו החדשות בבנות להם בתי חומה, תחת שעד עתה היו יושבים באהלים... וצימחה מחשבתם ראש ולענה לבנות עיר גדולה ולכונן ממלכה אדירה ובתוכו יבנו מגדל וראשו בשמים, שאז שכחו את ה'...

1.

מהו לפי הנ"ל חטאם של בוני המגדל?

הסבר את הרעיון המובע בציורו של פרקי דר' אליעזר.

2.

באיזה כיוון מתפתחת האנושות מאדם עד אברהם לפי דברי המלבי"ם?

והשווה דברי המלבי"ם על בני למך (בראשית, ד' י"ט-כ"ה) שהובאו בגיליון תש"י, ודברי קאסוטו שם:

מלבי"ם:

הגם שקין ובניו יסדו עיר וקיבוץ מדיני ותיקנו נימוסים ומלאכות להנהגת החברה, בכל זאת אם לא התבונה תיתן קולה ואם לא יהיו האנשים בעלי יושר ואוהבי צדק בטבעם, לא יועילו הנימוסים, שאם יעמוד איש עריץ, יצחק לכל חוק ונימוס ויגזרו משפט וצדק...

קאסוטו, "מאדם עד נח" עמוד 130:

לאחר שהזכירה (התורה) החידושים שחידש קין ובניו בתרבות האנושית, מביאה היא את שירו של למך, המוכיח שעל יד ההתקדמות החומרית לא הייתה מורגשת התקדמות מוסרית. החמס היה שורר ובמעשי החמס היו אותם הדורות מתפארים, דווקא המידות המגונות השנואות בעיני ה' היו נחשבות למעלה בעיני בני אדם. במצב שכזה לא היה אפשר ששופט כל הארץ לא יעשה משפט.
כל ההישגים בתרבות החומרית אינם שווים כלום בלי המידות הטובות בדרכי המוסר...

3.

מה מסומל בבנין ערים גדולות ומגדלים בצורים לפי דבריו?

ועיין בראשית י' ח'-י"ב.

ירמיהו כ"ב יג-יז.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר