גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בנות הכנעני

ב.

"לא תשב שמה"

ג.

שאלות כלליות

פרשת חיי שרה
שנת תשט"ו

שליחותו של אליעזר

בראשית פרק כד

עיין גם גיליון חיי שרה תשי"ב ו-תשי"ג!

א.  בנות הכנעני

לשליחת אברהם את אליעזר מקשה אברבנאל:

למה ציוה אברהם שלא יקח אישה מבנות הכנעני? האם מפני שהיו עובדים עבודת כוכבים, גם בעבר הנהר היו כן ומה הועיל בתקנתו? והנה אם יצחק ציוה ליעקב כן, היה מפני הנסיון שראה שהיו מורת רוח לו ולרבקה, ולא ניסה בזה אברהם, ומדוע הרחיקם ולא הרחיק את בנות בתואל ונחור שהיו רעים וחטאים מצד אמונותיהם כאנשי כנען?

ענה לשאלתו! (שים לב: יש אפשרות לענות תשובות שונות, תן אחדות!)

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר