גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית בפתרון החלומות

ב.

"כי טוב פתר" (1)

ג.

"כי טוב פתר" (2)

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וישב
שנת תשט"ו

פתרון החלומות

בראשית פרק מ

א.  שאלה כללית בפתרון החלומות

1.

ר' יצחק עראמה, בספרו עקדת יצחק (נפטר בתחילת המאה ה-16):

...קרוב היה הדבר לפתור שני החלומות שלהם בשווה, כי מה שהיה רואה שהעוף אוכל המאכלים מעל ראשו היה דומה למה שאמר שר המשקה "ואתן את הכוס על כף פרעה", כי המלך דומה אל הנשר גדול הכנפיים (עיין יחזקאל י"ז)... אמנם נמשך יוסף בפתרון החלומות אחר מה שקדם לו מהכרתם ומהתחלפות שררתם והקורבה אשר להם אצל המלך ומהבדל החטאים אשר עליהם נתפסו, וגזר זה למחילה וזה לצליבה... הרי נתבאר שמהשערת הפתרון הוא הכרת החולם.

א.

הסבר את דברי בעל העקדה המסומנים בקו.

ב.

התוכל למצוא בפרטי החלומות סימנים המעידים על השוני באופיים ובטיב עבודתם של שני החולמים (בלשון בעל העקידה: "מהתחלפות שררתם ומהבדל החטאים אשר עליהם נתפסו").

2.

השווה לדברי בעל העקדה דלעיל את דברי אברבנאל:

ואם תשאל: מי הגיד ליוסף שהיו שלושה ימים – ולא חודשים או שנים, אני אשיבך מלין, שרוח הקודש היה מיישר את יוסף במה שפתר, לא כוחו המשער בלבד.

הסבר, שאין ניגוד בין שתי השקפות אלה על פתרון חלומות.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר