גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

ענשו של יוסף

ב.

חלום פרעה

פרשת מקץ
שנת תשט"ו

חלום פרעה

בראשית פרק מא

א.  ענשו של יוסף

פסוק א'

"וַיְהִי מִקֵּץ שְׁנָתַיִם יָמִים"

בראשית רבה פ"ט (תהלים מ', ה'):

"אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו" – זה יוסף (שם) "ולא פנה אל רהבים" – על ידי שאמר לשר המשקים (בראשית מ' י"ד) "זכרתני... והזכרתני", נתוספו לו שתי שנים (בבית הסוהר) "ויהי מקץ שנתים ימים".

רש"י, פרק מ' פסוק כ"ג:

ד"ה וישכחהו: לאחר מכאן, מפני שתלה בו יוסף לזכרו, הוזקק להיות אסור עוד שתי שנים שנאמר (תהלים מ' ה') "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים", ולא בטח על מצרים הקרויים רהב.

(ועיין תרגום יונתן.)

1.

הסבר, האם מתנגדים דברי המדרש הזה להשקפת בעל עקדת יצחק לפרשת וישלח (עיין גיליון וישלח תש"ז) ולמדרשי חז"ל המובאים שם כסמך לדבריו, או אין בין דברי בראשית רבה כאן לבין הדברים ההם שום ניגוד?

2.

הסבר בדברי בראשית רבה דלעיל את המילים "זה יוסף", שמתקשים בהם כל המפרשים!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר