גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

יעקב לא ידע במכירת יוסף

ב.

ישראל - יעקב

ג.

"לאלקי אביו יצחק" - שאלות ברש"י

ד.

הצורך בהרגעת "אל תירא"

ה.

בפירוש הפסוק "אנכי ארד" וכו'

ו.

"ויוסף ישית ידו על עיניך"

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויגש
שנת תשט"ו

ירידת יעקב למצרים

בראשית פרק מה, כה-כח - פרק מו, א-ו

א.  יעקב לא ידע במכירת יוסף

פסוק כ"ז

"וַיְדַבְּרוּ אֵלָיו אֵת כָּל דִּבְרֵי יוֹסֵף"

רמב"ן:

נראה לי על דרך הפשט, שלא הוגד ליעקב כל ימיו כי אחיו מכרו את יוסף, אבל חשב כי היה תועה בשדה והמוצאים אותו לקחוהו ומכרו אותו אל המצרים, כי אחיו לא רצו להגיד לו חטאתם, אף כי יראו לנפשם פן יקצוף ויקללם... ויוסף במוסרו הטוב לא רצה להגיד לו. ולכך נאמר "ויצוו אל יוסף לאמור: אביך צוה לפני מותו לאמור... אנא שא נא פשע אחיך..." (בראשית נ', ט"ז-י"ז), ואילו ידע יעקב בענין הזה, היה ראוי להם, שיחלו פני אביהם במותו לצוות את יוסף מפיו, כי ישא פניו ולא ימרה את דברו, ולא היו בסכנה ולא יצטרכו לבדות מליבם דברים.

(ועיין גם דברי הפסיקתא רבתי המובאים בגיליון ויחי תשי"א, שאלה ה!).

1.

הסבר, מה ראה הרמב"ן להביא דבריו אלה דווקא לד"ה זה, ומה הקושי שבפסוקנו המתפרש ע"י דבריו אלה?

2.

היש להביא מפרשת ויחי – מדברי יעקב בברכתו – פסוקים שיש בהם כדי להוכיח או לסתור את דבריו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר