גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בטעם עשר המכות

ב.

מכת כינים - "אצבע אלוקים"

ג.

מכת ברד (1)

ד.

מכת ברד (2)

ה.

החרטומים

פרשת וארא
שנת תשט"ו

עשר המכות

שמות פרקים ז - ט

א.  בטעם עשר המכות

אברבנאל, (בהסבירו את סדר עשר המכות ואת מבנה פרשתנו):

פרעה היה חולק על משה בשלושה שורשים: משה הניח מציאות סיבה ראשונה מחויב המציאות מעצמו ופרעה הכחיש מציאותו באומרו (שמות, ד' ב') "לא ידעתי את ה'".
והשורש השני הוא, שמשה הניח שהאלוה משגיח בכל דרכי בני האדם לתת לאיש כדרכיו, ופרעה כיחש זה באומרו (שם, באותו פסוק) "מי ה'?!".
והשורש השלישי, שמשה הניח, שהאלוה המשגיח ההוא הוא אלוקי ישראל בעל הכוחות והיכולת, יכול לשנות טבעי הדברים ומחדשם בכלל ובפרט כרצונו, ופרעה יכחישו באומרו (שם, שם) "מי ה' אשר אשמע בקולו", רצונו לומר: "מה יכולת יש בו שאכנע לפניו לשמוע בקולו?!" הנה מפני זה באו המכות מכוונות לאמת שלושת השורשים האלה: לאמת מציאות האל באו שלוש מכות הראשונות; לאמת השורש השני, רצוני לומר, שיש שם אלוה משגיח ומנהיג באו שלוש המכות השניות; ואמנם השלוש מכות האחרונות באו לאמת השורש השלישי, והוא היותו יתברך יכול לשנות הדברים הטבעיים כרצונו.

1.

התוכל להביא מפרשתנו שלושה פסוקים שיש בהם סיוע לתפישתו של אברבנאל למכות בכללן, ולשלוש הקבוצות של דצ"ך - עד"ש - באח"ב, בפרט.

2.

היכן בפרשתנו עומד גם רש"י על כך, שהמכות תכליתן חינוך ולימוד ולא עונש ונקמה (או עונש בלבד)?

3.

השווה ט', ט"ז:

"וְאוּלָם בַּעֲבוּר זֹאת הֶעֱמַדְתִּיךָ
בַּעֲבוּר הַרְאֹתְךָ אֶת כֹּחִי
וּלְמַעַן סַפֵּר שְׁמִי בְּכָל הָאָרֶץ"

ראב"ע:

"ולמען ספר שמי" איננו שב אל פרעה, רק מילת "ספר" שם הפועל כמו (במדבר כ"ב י"ז) "כי כבד אכבדך", ואין הטעם כי פרעה ישוטט בעולם לספר כבוד השם, רק יסופר שמי בכל דוד ודור בעבור אלה האותות שעשה.

ראב"ע, (בפירושו הקצר):

איננו שב אל פרעה, רק מילת "ספר" שם הפועל, כמו (שמואל א', ד', ח') "אלה הם האלוהים המכים את מצרים בכל מכה..." כי על דרך הפשט טבע פרעה בים.

ספורנו:

ד"ה בעבור הראותך כחי: כדי שתחזור בתשובה, כי לא אחפץ במות המת (יחזקאל י"ח, ל"ב).

ד"ה ולמען ספר שמי: "ורבים השיב מעוון" (מלאכי ב', ו').

א. 

איזה משני הפרשנים הנ"ל מסכים עם הדעה שהובאה באברבנאל בתכליתן של המכות?

ב. 

לשם מה נעזר הראב"ע בשמואל א', ד', פסוק ה'?

ג. 

לשם מה נעזר ספורנו במלאכי ב', ו'?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר