גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למושג "בחירת ישראל"

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

שאלות בדברי ספורנו

ד.

קבלת התורה - איש לפי כוחו

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת יתרו
שנת תשט"ו

בחירת ישראל וקבלת התורה

שמות פרק יט

א.  למושג "בחירת ישראל"

1.

פרופ' היינמן, במאמרו "בחירת ישראל במקרא", סיני תש"ה, חוברת כסלו:

... התורה והנביאים ביססו את תורת הבחירה שלהם (כלומר את תורת הקירבה בין ה' לעם ישראל) דווקא על האוניברסליזם. ... דווקא במקום שהודגשה ביותר בחירת ישראל (כגון בספר דברים ובספר ישעיה) הודגשה אף אחדות האל ושלטונו בעולמו. ואין לתמוה על כך... רק האל "היושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים", יכול לבחור אומה בין כל האומות שבעולם ולקרוא לה "עבדי", "בחירי". האוניברסליזם אינו סותר את הבחירה: דווקא מאפשר אותה ומשמש יסודה.

א.

נגד איזו תפישה מוטעית של בחירת עם ישראל נלחם כאן בעל המאמר?

ב.

באיזה מקום בפרקנו ובספר דברים הובלט אותו דבר שכותב עליו המאמר במלים המסומנות בקו.

2.

קאסוטו, בפירושו לספר שמות:

אם אתם תסכימו להצעתי אבחר בכם במיוחד – והבחירה היא למילוי תפקיד רוחני נשגב.

היכן נאמר בפרקנו שבחירת עם ישראל תכליתה תפקיד מיוחד, ומהו אותו תפקיד?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר