גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הריגה בהכרעת דיין אחד

ב.

דיני נפשות מתחילין מהצד

ג.

נטה אחר דברי חברו

ד.

קולר תלוי בצואר הרבים - שאלות ברש"י

ה.

שתי הנטיות האסורות

ו.

לעיתוי הנבואה

ז.

בטעם שחרור העבדים

ח.

"הנני קורא לכם דרור"

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי ההפטרה
פרשת משפטים
שנת תשי"ט

"לא תהיה אחרי רבים לרעות"+הפטרה

שמות פרק כג, ב

א.  הריגה בהכרעת דיין אחד

פסוק ב'

"לֹא תִהְיֶה אַחֲרֵי רַבִּים לְרָעֹת"

מכילתא:

ממשמע שאין אתה הווה עמהם לרעה אבל אתה הווה עמהם לטובה. כיצד? שנים עשר מזכין ואחר עשר מחייבין – זכאי. שלושה עשר מחייבין ועשרה מזכין – חייב. או אחד עשר מזכין ושנים עשר מחייבין, שומע אני יהא חייב? תלמוד לומר: "לא תענה על ריב" – אמרה תורה: הרוג על פי עדים, הרוג על פי מטים, מה עדים בשנים אף מטים בשנים!
או אחד עשר מזכין ואחד עשר מחייבין ואחד אומר: "איני יודע" – הרי זו אזהרה לדין, שלא יטה אלא לכף זכות, תלמוד לומר: "לא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות".

1.

כיצד מוסבר בדבריהם המושג "לרעות"?

2.

אל מי פונה הפסוק בדבריו "לא תענה על ריב"?

3.

באיזה אופן משתמשת המכילתא בפסוק "לא תענה על ריב" כדי להוכיח שאין הורגים בהכרעת דיין אחד?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר