גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

רעיונו העיקרי של הפרק

ב.

ההפצה והזריה

ג.

שאלה בתרגום יונתן

ד.

לשון יחיד דרך כלל

ה.

חילול שם ה' בגלות

פרשת צו
שנת תשי"ט

הפטרה לפרשת פרה

יחזקאל פרק לו, פסוקים טז - לו

א.  רעיונו העיקרי של הפרק

היכן מצינו רעיונו העיקרי של פרק זה בתורה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר