גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

גודל עונשו של השליש

ב.

דבר המצורעים

ג.

ברי ושמא - ברי עדיף

ד.

הצעת העבד והוצאתה לפועל

פרשת מצורע
שנת תשי"ט

הפטרה

מלכים ב פרק ז

א.  גודל עונשו של השליש

התוכל למצוא סיבה לגודל העונש בו נענש השליש - מה היתה חומרת עוונו?

(עיין בייחוד בפרק ו' ל"א-ל"ג; ז' א'-ב'; ז' י"ח-כ')

יש הרואים דמיון בבחינת מה בין חטאו של השליש ובין חטאו של עמלק על פי פירושו של רש"י, דברים כ"ה י"ח:

ד"ה אשר קרך: דבר אחר: לשון קור וחום, צננך והפשירך מרתיחתך, שהיו כל האומות יראים להילחם בכם ובא זה והתחיל והראה מקום לאחרים. משל לאמבטי רותחת, שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה, בא בן בליעל אחד, קפץ וירד לתוכה, אף על פי שנכוה, הקרה אותה בפני אחרים.

מהו הדמיון?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר