גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

כוונת "ולא יתבוששו"

ב.

בביאור דברי הנחש

ג.

"ותפקחנה... וידעו" - שאלות ברש"י

ד.

הוראת "עירומים"

ה.

שיחת האישה עם הנחש - שאלות ברש"י

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בראשית
שנת תשכ"ז

האכילה מעץ הדעת

בראשית פרק ב, כה - פרק ג

א.  כוונת "ולא יתבוששו"

 פרק ב' פסוק כ"ה

"וַיִּהְיוּ שְׁנֵיהֶם עֲרוּמִּים הָאָדָם וְאִשְׁתּוֹ וְלֹא יִתְבֹּשָׁשׁוּ"

1.

רש"י:

ד"ה ולא יתבוששו: שלא היו יודעים דרך צניעות להבחין בין טוב לרע, ואע"פ שניתנה בו דעה לקרות שמות, לא ניתן בו יצר הרע עד אכלו מן העץ ונכנס בו יצר הרע וידע מה בין טוב לרע.

ר' אליהו מזרחי:

לדברי רש"י הנ"ל: "טוב ורע" הם הנאה והמגונה, שעדיין לא אכלו מעץ הדעת שבו נכנס בהם יצר הרע , שהוא סיבת ההסתבכות לעניני ההמון ובמנהגותיהם הנקראים "טוב ורע" ולא ידעו להבחין בין טוב ורע, אע"פ שהיו יודעים להבחין בין אמת לשקר.

ר' מרדכי יפה בעל לבוש האורה, לדברי רש"י הנ"ל:

נראה לי דלא דק רש"י בלשונו, שאמר "לא היו יודעים דברי צניעות", כי ודאי היו יודעים כל שאר דברי צניעות ומוסרים, אבל הכוונה (=של רש"י), שלא היו צריכים לכך, כי אם אין יצר הרע, מה צריך לצניעות זה, כי בלא יצר הרע מה הפרש בין גילוי ערוה לגילוי הפנים או הידים, שהם כולם צריכים להוית האדם וקיומו הוא או קיום מינו? אלא שדיבר רש"י בהעברת לשון.

א.

האם יש סתירה בין דברי שני פרשני רש"י אלה?

ב.

מפני איזו תפישה לא נכונה של דברי רש"י רצו שני פרשניו להצילנו?

ג.

מה פירוש דברי לבוש האורה שדיבר רש"י "בהעברת לשון"?

2.

אברבנאל:

...אמנם לפי הפשט אפשר לבאר הכתוב הזה, שהיתה אהבת האדם ואשתו כל כך, שהיו שניהם בעיניהם לבשר אחד, עד שהיו שניהם עירומים ולא יתבוששו, כי כמו שהאיש בהיותו יחידי לא יבוש מעצמו אע"פ שיהיה ערום, ככה להיות שניהם כאיש אחד ובשר אחד לא היו מתבוששים זה מזה לגודל אחדותם וצדקותם.
ואפשר לפרש עוד... כי הבושה בדברים כאלה אינה לפי הסכמת בני אדם, ובמקום שאין המנהג ללבוש, לא תיפול בושה בערום ולא חסרון.

א.

האם מסכים אברבנאל באחד משני פירושיו עם פירושי רש"י דלעיל?

ב.

מה הרמזים בלשון הפסוקים לפירושו הראשון של אברבנאל?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר