גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הרגשות בלתי רצויות של הנלחם

ב.

בטעם שילוח מן המלחמה

ג.

לאן הולכים השבים מן המלחמה

ד.

הוראת "הירא", "רך הלבב"

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שופטים
שנת תשט"ו

היציאה למלחמה

דברים פרק כ, פסוקים א - י

א.  הרגשות בלתי רצויות של הנלחם

פסוק ד'

"כִּי ה' אֱ-לֹהֵיכֶם הַהֹלֵךְ עִמָּכֶם לְהִלָּחֵם לָכֶם עִם אֹיְבֵיכֶם לְהוֹשִׁיעַ אֶתְכֶם"

רמב"ן:

יזהירם שלא ירך לבבם ולא ייראו מן האויבים ויאמר, שלא יבטחו בזה בגבורתם לחשוב בליבם: גיבורים אנחנו ואנשי חיל למלחמה; רק שישיבו ליבם אל ה' ויבטחו בישועתו ויחשבו "כי לא בגבורת הסוס יחפץ ולא בשוקי האיש ירצה, כי רוצה ה' את יראיו את המיחלים לחסדו". ואמר "להלחם לכם עם אויביכם" כי יפילם לפניכם לחרב. ואמר "להושיע אתכם" שהם ינצחו במלחמה ולא יפקד מהם איש, כי יתכן שינצחו את אויביהם וימותו גם מהם רבים כדרך המלחמות; ועל כן צעק יהושע בנפול בהם בעם כשלושים וששה איש, כי במלחמת מצווה לא היה ראוי שיפול משערת ראשם ארצה, כי לה' המלחמה.
והנה הכהן שהוא העובד את ה' יזהירם ביראתו ויבטיחם, אבל השוטרים ידברו בנוהג שבעולם "פן ימות במלחמה", כי בדרך הארץ בכל המלחמות ימותו אנשים גם מכת הנוצחים; וציוה על השלושה אלה לשוב, כי ליבו על ביתו וכרמו ועל אשתו וינוס.

1.

הנלחם עלול לצאת לקרב מתוך שתי הרגשות בלתי רצויות, אשר נגד שתיהן מכוונים דברי הכהן, לדעת הרמב"ן. אילו הן שתי ההרגשות האלה?

2.

מה ההבדל בין אופי דברי הכהן (פסוקים ג'-ד') ובין אופי דברי השוטרים (ה'-ו'-ז')?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר