גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית כהקדמה לפרשתנו

ב.

"ושמה לא תעבר" - אכזריות?

ג.

לא נודע מקום קבורת משה

ד.

מיתת משה

פרשת וזאת הברכה
שנת תשט"ו

מות משה

דברים פרק לד

לתחילת פרק זה עיין גיליון וזאת הברכה תשי"ג-תשי"ד!

א.  שאלה כללית כהקדמה לפרשתנו

בעל העמק דבר, (ר' נפתלי צבי יהודה ברלין, ראש ישיבת וולוז'ין):

... ומשום שהיה משה רבנו סמוך למותו, על כן התלקחה בכוחו היפה שלהבת-יה, אשר תאיר כל ימי חייו, וכמו נר הכבה שהוא מתמוטט, מכל מקום לפני רגע האחרון האש נאחזת ביסוד האש והוא מתלקח בכוח – כך נשמת הצדיק בעת הסתלקותו ובעת היכנסו להיאחז בצרור החיים, הרי הוא מתעלה בכוח היותר ראוי לנשמה זו... וכך היה משה רבנו באותה שעה במעלה היותר גבוהה.

היכן בפרשתנו מצא הפרשן בלשון הכתוב רמז לכך?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר