גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מעשה אחת מנשי בני הנביאים

ב.

אעשה לעומת לעשות

ג.

מעשה השונמית - רלב"ג

ד.

ותחזק - לשון חזקה

ה.

אישה מכרת באורחים

ו.

"היש לדבר לך" - "בתוך עמי אנכי יושבת"

ז.

אין הנביא יודע נסתרות

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי ההפטרה
פרשת וירא
שנת תשכ"ז

הפטרה

מלכים ב פרק ד

א.  מעשה אחת מנשי בני הנביאים

 פסוק א'

"וְאִשָּׁה אַחַת מִנְּשֵׁי בְנֵי הַנְּבִיאִים צָעֲקָה אֶל אֱלִישָׁע לֵאמֹר
עַבְדְּךָ אִישִׁי מֵת וְאַתָּה יָדַעְתָּ כִּי עַבְדְּךָ הָיָה יָרֵא אֶת ה'
וְהַנֹּשֶׁה בָּא לָקַחַת אֶת שְׁנֵי יְלָדַי לוֹ לַעֲבָדִים"

שמות רבה ל"א (ד'):

(שמות כ"ב כ"ד) "אם כסף תלוה את עמי" – הה"ד (תהילים ט"ו) "כספו לא נתן בנשך" בא וראה כל מי שיש בו עושר ונותן צדקה לעניים ואינו מלווה בריבית מעלין עליו כאילו קיים המצוות כולן, שנאמר "כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח עושה אלה לא ימוט לעולם". ומי היה זה? עובדיה, שהיה עשיר, אפיטרופוס של אחאב, שנאמר (מלכים א' י"ח ג') "ויקרא אחאב אל עובדיה אשר על הבית", והיה עשיר יותר מדי והוציא כל ממונו לצדקה, שהיה זן את הנביאים. כיון שבא כל אותו הרעה היה לווה בנשך מן יהורם בן אחאב, מה שהיה מספיק לנביאים; זה קיים כספו לא נתן בנשך".
אבל יהורם שהלוה בריבית – אמר אלוקים: "עד עכשיו זה קיים? יבוא יהוא ויהרג אותו!" שנאמר (מלכים ב' ט' כ"ד) "ויהוא מלא ידו בקשת ויך את יהורם, בין זרועיו ויצא החצי מלבו". ולמה בין זרועותיו ויצא מלבו? לפי שהקשה את לבו ופשט ידו לקבל הריבית, לקיים מה שנאמר (יחזקאל י"ח י"ג) "בנשך נתן ותרבית לקח וחי? לא יחיה!" לכך מזהיר להם: "אם כסף תלוה את עמי...!"

תנחומא כי תשא (ה'):

...(מלכים ב' ג' כ"ז) "ויהי קצף גדול על ישראל..." אמר להם הקב"ה לישראל: "עובדי עבודה זרה אין מכירין כבודי, לפיכך הם מורדים בי; ואתם מכירים כבודי ומורדין בי?!" א"ר מני: אלולי זכות אשתו של עובדיה כבר כלו ישראל באותה שעה – "ואשה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור".

רש"י:

ד"ה ואשה אחת מנשי בני הנביאים: אשת עובדיה היתה; כל "בני הנביאים" שבמקרא תרגומו: "תלמידי נבייא".

ד"ה והנושה: הוא יהורם בן אחאב, שהיה מלוהו בריבית מה שזן את הנביאים בימי אביו. במדרש רבי תנחומא. לכך נאמר (מלכים ב' ט' כ"ד) "ויך את יהורם בין זרועיו" – שפשטו ליטול ריבית.

1.

מה ראו חז"ל לזהות את בעלה של האשה הזאת עם עובדיה אשר על בית אחאב?

2.

מה ראו חז"ל לזהות את "הנושה" עם המלך עצמו?

3.

כיצד מפרש מדרש תנחומא את הפסוק האחרון של פרק ג', ומהו הפירוש האחר שאפשר לפרש בו את הפסוק?

(ורוב פרשנינו אמנם גם הולכים בדרך אחרת). ענה לשאלה זאת גם אחרי עיינך בעמוס ב' א'.

4.

מהי זכותה של האשה הצועקת (= אשתו של עובדיה), אשר אילולי היא, כלו ישראל באותה שעה?

5.

מה ראה רש"י לומר בפירושו לפסוק א' את דבריו על תרגום כל 'בני הנביאים' שבמקרא, ולמה לא אמר דברים אלה לפרק ב' פסוק ג' אשר שם מוזכרים בני הנביאים לראשונה בספרנו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר