גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות לפרשת וישב כולה

ב.

שאלות כלליות לפרק ל"ז

ג.

"וישב יעקב" - שאלות ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וישב
שנת תשט"ז

וישב יעקב וחלומות יוסף

בראשית פרק לז

א.  שאלות כלליות לפרשת וישב כולה

1.

מה ההבדל העקרוני בין מהותם של ארבעת החלומות שבפרשתנו (וכן שני חלומות פרעה שבפרשת מקץ) לבין מהות החלומות הקודמים לפרשתנו בספר בראשית ט"ו י"ב-י"ז; כ' ג'-ז'; כ"ו כ"ד-ו'; ל"א י'-י"ב; ל"א כ"ד.

2.

לפי דעת חוקר המקרא בנו יעקב בספרו genesis, דומה ההבדל בין שני סוגי החלומות להבדל שבין מדרגות נבואתו של משה רבנו לבין מדרגת נבואתם של שאר הנביאים, כפי שמוסבר ההבדל הזה בבמדבר י"ב ו'-ח'.

הסבר מהו הדמיון.

3.

לפי דעת בנו יעקב חלום יעקב בפרק כ"ח הוא העומד בתווך בין שני סוגי החלומות. הסבר, כיצד?

4.

השווה את דברי יוסף בפרשתנו – בהיותו בבית אביו, לדבריו שדיבר אחר צאתו מבית אביו. (בפרשתנו וגם בפרשת מקץ בעמדו לפני פרעה פרק מ"א).

מה הבדל הבולט בסגנון דבריו כאן וכאן, ועל ידי מה יש לבאר שינוי זה בסגנונו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר