גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"וייטב בעיני פרעה"

ב.

"...באו אחי יוסף וייטב..."

ג.

"ויפג לבו כי לא האמין להם"

ד.

שאלות לשון וסגנון

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויגש
שנת תשט"ז

"והקול נשמע בית פרעה..."

בראשית פרק מה, פסוקים טז - כח

גיליון זה הוא המשך גיליון ויגש תשי"ד, שעסק בחלק הראשון של פרקנו.

א.  "וייטב בעיני פרעה"

פרק מ"ה פסוק ט"ז

"וַיִּיטַב בְּעֵינֵי פַרְעֹה"

השווה את שני המדרשים הבאים:

פרק מ"א פסוק ל"ז

"וַיִּיטַב הַדָּבָר בְּעֵינֵי פַרְעֹה וּבְעֵינֵי כָּל עֲבָדָיו"

מדרש שכל טוב:

על שנתן עצה להחיות יושבי הארץ.
זה שאמר הכתוב (משלי ט"ז) "ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים איתו", שאפילו שר הטבחים והחרטומים הודו לדבריו.

פרק מ"ה פסוק ט"ז

"וַיִּיטַב בְּעֵינֵי פַרְעֹה וּבְעֵינֵי..."

מדרש הגדול:

אמרו: מה זה שהוא אחד – הורידנו מגדולתנו, הללו עשרה – על אחת כמה וכמה.

1.

מהו ההבדל בין גישת עבדי פרעה ליוסף לפי שני המדרשים האלה?

2.

לכאורה דברי מדרש הגדול סותרים את דברי הכתוב, מה רמז מצא המדרש לדעתו בדברי הכתוב?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר