גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"לא תענה ברעך עד שקר"

ב.

שאלה כללית

ג.

"...עד שקר"

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת יתרו
שנת תשט"ז

"לא תענה ברעך עד שקר"

שמות פרק כ, טז

 

א.  "לא תענה ברעך עד שקר"

פסוק י"ב

"לֹא תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁקֶר"

אברבנאל:

ואחר שהזהיר שלא יזיק אדם את חברו במעשה רע לא בגופו, לא באשתו, ולא בממונו – הזהירו... "לא תענה ברעך עד שקר".
ומלבד שהזהיר בזה, שלא יעיד אדם שקר, נכלל בו הלועג על חברו, והמספר לשון הרע, והרכיל, והמלבין פני חברו ברבים ודומיהם. 

הסבר מה המכנה המשותף לכל העברות האלה, ולמה כלל אותם אברבנאל בדיבור תשיעי זה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר