גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

מדברי המדרש

ג.

השוואת פסוקים

ד.

"ויקחו מלפני משה..."

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויקהל - פקודי
שנת תשט"ז

"ועשה בצלאל ואהליאב..."

שמות פרק לו, פסוקים א - ח

א.  שאלה כללית

רש"ר הירש, מעיר לשתי פרשות אלה ויקהל-פקודי (ל"ו ח'):

נשים אל לבנו שהמשכן לכל חלקיו אינו אלא סמל, וששום דבר אין לו קיום סמלי אלא אם כן נעשה בכוונת מכוון לשם תכלית סמלית זו – נשים אל לבנו, שאפילו ה"כתב והמכתב" שהם כל כך סמליים, עד שאין להם שום מובן אחר מאשר המסומל על ידם, בכל זאת מותנה שימושם בקודש בכוונת הסופר בכתבו, על שלספר תורה יש קדושת ספר תורה, אך ורק כשנכתב בכוונה "לשם קדושת ספר תורה", יתר כל כן, בכתיבת האזכרות (שמות הקדושים) צריכה כוונת הסופר לכתבם "לשם קדושת השם" להיות מבוטאת בפיו בשעת כתיבתם ולפחות עליו לשוותה נגד עיניו תמיד; נשים עוד על לבנו, כי כוונת הנרמז בכלי המשכן תנאי הכרחי הוא לאמיתות פירושה הסמלי פי כמה וכמה, מאחר שכלים אלה: ארון, שולחן, מנורה, יריעות, בגדים, קיימים מחוץ למשכן במציאות רגילה.

מהו הקושי בפרשיותינו – המתורץ לפי דעת הירש, אם "נשים אל לבנו" את כל האמור לעיל?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר