גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שביתה ממלאכה בראש חודש

ב.

הכינוי "בן ישי"

ג.

"בן ישי" בפיוט אבן גבירול

ד.

בביאור "בן נעות המרדות"

ה.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת תולדות
שנת תשכ"ז

הפטרת מחר חודש

שמואל א פרק כ, פסוקים יח - מב

א.  שביתה ממלאכה בראש חודש

ההיסטוריונים (וייס, הלוי) מביאים ראיה מפרקנו, כי כבר בימי בית ראשון "היו חוגגים את יום החודש", מלבד קרבן המוסף אשר נצטוו עליו בתורה "הוסיפו מדעתם תוספת קדושה כזאת לדברי התורה ושבתו בו מכל מלאכה למען אשר יעסוק העם אז בתורה וילכו למקומות התורה, ועל כן שבתו גם ממלאכה גם ממקח וממכר".

(הלוי: דורות הראשונים חלק א' כרך ג' עמ' 324; ועיין גם א.ה. וייס: דור דור ודורשיו כרך א' עמ' 45).

1.

הבא הוכחה ברורה מפרקנו ששבתו בראש חודש ממלאכה!

2.

הבא ראיה מהפטרה אחרת שהלכו ללמוד בראש חודש תורה!

3.

הלוי (שם, כרך ששי, עמוד 44) מביא ראיה מפרקנו כי קדשו את החודש על פי הראיה - על פי עדים שראו את הלבנה. היכן הראיה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר