גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

פרשת ויצא - חטיבה ספרותית שלמה

ב.

תרגום אונקלוס לפועל "ראה"

ג.

פרטי עבודת יעקב ומסירותו

פרשת ויצא
שנת תשי"ג

יעקב בבית לבן

בראשית פרק לא

הערה: לניתוח שני הנאומים החשובים שבפרק זה, של לבן (פסוקים כ"ו-ל') ושל יעקב (פסוקים ל"ו-מ"ב) עיין גיליון ויצא תש"ז!

א.  פרשת ויצא - חטיבה ספרותית שלמה

הסבר במה מהווה פרשת ויצא כולה – החל מן (כ"ח י') "ויצא יעקב מבאר שבע" ועד (ל"ב ג') "ויקרא שם המקום ההוא מחנים" – חטיבה ספרותית אחת שלמה.

(ואל יטעוך מחלקי התורה לפרקים שסיימו פרק במילים "ויאכלו לחם וילינו בהר" – כי אין זה סיום!)

העזר בתשובתך בתהלים מזמור צ"א המושפע לדעת רבים מחכמינו מפרשת ויצא.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר