גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

כינויי יעקב

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

סיבת בכיו של יוסף

ד.

"התחת א-להים אני"

ה.

התוכחה נאה

פרשת ויחי
שנת תשי"ג

מות יעקב

בראשית פרק נ

עיין לפרק זה גם גיליון ויחי תש"ד בייחוד שאלות א1, 2!

א.  כינויי יעקב

באילו כינויים מכונה יעקב אבינו בכל הפרק?

התוכל להסביר בחירת הכינויים האלה במקומותיהם?

 (שאלה מסוג זה עיין גיליון חיי שרה שנה זו שאלה ב!)

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר