גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

"ויקרב משה את משפטן לפני ה'"

ג.

"כן בנות צלפחד דוברות" - שאלות ברש"י

ד.

דברי הגמרא

פרשת פינחס
שנת תשט"ז

בנות צלפחד

במדבר פרק כז, פסוקים א - יא

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

1) פרק כ"ו פסוק ס"ד

ד"ה ובאלה לא היה איש: אבל על הנשים לא נגזרה גזרת המרגלים, לפי שהן היו מחבבות את הארץ. האנשים אומרים (במדבר י"ד): "ניתנה ראש ונשובה מצרימה", והנשים אומרות (כ"ז ד'): "תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו".

 

מניין לרש"י הרמז בפסוק לכך שעל הנשים לא נגזרה הגזירה?

2) פרק כ"ז פסוק א'

ד"ה למשפחות מנשה בן יוסף: למה נאמר? והלוא כבר נאמר "בן מנשה"? אלא לומר לך: יוסף חיבב את הארץ, שנאמר (בראשית נ'): "והעליתם את עצמותי מזה" – ובנותיו חיבבו את הארץ, שנאמר "תנה לנו אחוזה" (כ"ז ד')

 

מקשה בעל העמק דבר:

מה ראיה היא זו שחיבבו את ארץ ישראל? וכי היה להם עצה לשוב מצרימה? ומה זה חידוש שביקשו נחלה בארץ ישראל?

מה קשה לו?

3) פרק כ"ז פסוק ה'

ד"ה ויקרב משה את משפטן: נתעלמה הלכה ממנו, וכאן נפרע על שנטל עטרה לומר (דברים א'): "והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי".

 

ומקשה בעל ספר הזיכרון:

והלא נתעלם ממנו דין מקושש (במדבר ט"ו ל"ב-ל"ו) ודין אנשים אשר היו טמאים (במדבר ט' א'-ח'), עד שהוזקק לשאול, ולמה לא נאמר באחד מהם שנתעלמה ממנו הלכה על צד העונש?

ישב קושייתו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר