גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות בפסוקים כ"ג-כ"ה

ב.

"וימת מלך מצרים" - נצטרע - שאלות ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שמות
שנת תשי"ג

"וישמע א-להים את נאקתם" וכו'

שמות פרק ב, פסוקים כג - כה

א.  שאלות בפסוקים כ"ג-כ"ה

1.

מהי חשיבותם של פסוקים כ"ג-כ"ה בתוך כל ספר שמות?

2.

הסבר כיצד מתוארת כאן – דרגה אחר דרגה – "תגובתו" של האלוקים לשוועתם של בני ישראל.

3.

שים לב לסגנון הפסוקים האלה:

"וַתַּעַל שַׁוְעָתָם אֶל הָאֱ-לֹהִים מִן הָעֲבֹדָה
וַיִּשְׁמַע אֱ-לֹהִים אֶת נַאֲקָתָם
וַיִּזְכֹּר אֱ-לֹהִים אֶת בְּרִיתוֹ אֶת אַבְרָהָם אֶת יִצְחָק וְאֶת יַעֲקֹב
וַיַּרְא אֱ-לֹהִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וַיֵּדַע אֱ-לֹהִים"

הסבר מה משמעותה של חזרה תכופה זו על שם האלוקים בפסוקים אלה.

והשווה במדבר ל"ב כ'-כ"ג ועיין גיליון מקץ תשי"א שאלה א2.

ליודעי גרמנית: קראו בקשר לפסוקינו קטע מתוך מאמרו של  Franz Rosenzweig: Die Schrift u. Luther, עמוד 161, מודפס בתוך ספרו Kleinere Schriften

(עמוד 121 Buber-Rosenzweig: Die Schrift u. ihre Verdeustschung)

4.

"וַיִּשְׁמַע אֱ-לֹהִים אֶת נַאֲקָתָם
וַיִּזְכֹּר אֱ-לֹהִים אֶת בְּרִיתוֹ אֶת אַבְרָהָם אֶת יִצְחָק וְאֶת יַעֲקֹב
וַיַּרְא אֱ-לֹהִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל"

קאסוטו, בפירושו לספר שמות עמוד 17:

הפעלים זכר, ראה, שמע באו כבר כמה פעמים בסיפורי ספר בראשית לציין את יחסו האבהי של האלוקים לנבראיו הסובלים והכואבים... וכן חוזרים פעלים אופייניים אלה בנוגע לבני ישראל המשועבדים במצרים. גם בזה מעשי אבות סימן לבנים וזכות אבות עומדת לבנים.

לאילו פסוקים מתוך סיפורי האבות יכוון קאסוטו בדבריו אלה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר