גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

לתכונותיו של דור יוצאי מצרים

ב.

תכלית ההובלה בדרך רחוקה

ג.

למיקומו של הפסוק "וחמשים"

פרשת בשלח
שנת תשי"ג

יציאת מצרים

שמות פרק יג, פסוקים יז - כב

א.  לתכונותיו של דור יוצאי מצרים

ראב"ע, פרק י"ד פסוק י"ג:

ד"ה התיצבו וראו: ...יש לתמוה, איך יראו מחנה גדול של שש מאות אלף איש מהרודפים אחריהם? ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם? והתשובה, כי המצרים היו אדונים לישראל וזה הדור היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרים ונפשו שפלה, ואיך יוכל עתה להלחם עם אדוניו? והיו ישראל נרפים ואינם מלומדים למלחמה. הלא תראה, כי עמלק בא בעם מועט ולולא תפילת משה היה כובש את ישראל. וה' לבדו שהוא עושה גדולות ולו נתכנו עלילות סיבב שמתו כל העם היוצאים ממצרים הזכרים, כי אין בהם כח להלחם בכנענים, עד שקם דור אחר דור במדבר שלא ראו גלות והייתה להם נפש גבוהה כאשר הזכרתי בדברי משה בפרשת שמות.

וכן בפרק ב' בדברו על הולדת משה והתחנכו בבית פרעה (פסוק ג') אומר ראב"ע:

ומחשבות ה' עמקו ומי יוכל לעמוד בסודו ולו לבדו נתכנו עלילות. אולי סיבב ה' זה, שיגדל משה בבית המלכות, להיות נפשו על מדרגה העליונה בדרך הלימוד והרגילות. ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדים. הלא תראה שהרג המצרי בעבור שעשה חמס והושיע בנות מדין מהרועים בעבור שעשו חמס להשקות צאנם מהמים שדלו.

עבור על כל פרשת בשלח וסמן את הפסוקים שמהם יש להביא ראיות לדברי הראב"ע ולהוכיח את נכונות הערכתו של דור המדבר!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר