גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

החרות מאלהים אחרים

ב.

דיבר הכתוב כפי מחשבת עובדימו

ג.

"לא יהיה לך"

ד.

"על פני" - שאלות ברש"י

פרשת יתרו
שנת תשי"ג

"לא יהיה"

שמות פרק כ, ג

לדברת "אנכי" עיין גיליון תשי"א המוקדש כולו רק לפסוק ב'.

א.  החרות מאלהים אחרים

פסוק ג'

"לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים עַל פָּנָי"

בעל עקדת יצחק (ר' יצחק עראמה – נפטר כ-10 שנים אחרי גירוש ספרד):

ולעניין כוונת הדיבור הזה – השני – אומר, שעם הדיבור הזה הוא אזהרה ומניעה מהודות שום אלוהות – הנה הוא באמת כולל גם כן בשורה טובה וחופשיות נפלא, לומר שאחר שהוא אלוהינו, קרוב אלינו, והוא יכול על כל האלוהים כמו שנתבאר מהדיבור הראשון, מעתה – מה לנו מלהודות אלוהות ועבדות... לשום נמצא מנמצאות מעלה מטה – ועודנו חי (כלומר: לעבוד אחד הברואים בעוד הבורא חי וקיים), וכמו שאמרו חז"ל: לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני – כל זמן שאני קיים. וזהו שאמרו (שמות ל"ב ט"ז) "חרות על הלוחות" אל תקרי חרות אלא חֵרות, חֵרות ממלאך המוות, חֵרות מהמלכויות, חֵרות מהיסורין.
ויש בכלל זה העבודה זרה הגדולה המצויה היום בעולם מציאות חזק, והוא: התכוונות כל המחשבות והעסקים לקיבוץ הממון והצלחת הנכסים שהמה להם האלוהים האדירים, אשר עליהם הם נשענים ובאמונתם הם נמשכים, ועל קדושת שמם הם מכחישים אלוה ממעל ועוזבים את תורתו, ומניחים אותה עגונה ועלובה בקרן זוית; וזוהי גופה של עבודה זרה ועיקרה – כמו שיבוא בלא תחמוד; אשר ממנה נזהר איוב, כמו שנתבאר באמרו (איוב ל"א כ"ד) "אם שמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי. אם אשמח כי רב חילי וכי כביר מצאה ידי"...

למורים ולמדריכים:

1.

הסבירו לתלמידיכם את המושג "חרות" שבמאמר חז"ל המובא בדבריו (בלשונו "חופשיות נפלא"), מהי החרות שזוכה לה מי שאין לו "אלוהים אחרים"?

2.

באיזה מובן רואה בעל העקדה את הרדיפה אחר ממון כעברה על "לא יהיו לך אלוהים אחרים על פני"? (בלשונו: "העבודה זרה המצויה היום בעולם מציאות חזק")

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר