גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

התמודדותו של יעקב

ב.

לדרכי פרשנותו של רש"י

ג.

בביאור "ויקרא לו אל אלקי ישראל"

פרשת וישלח
שנת תשכ"ז

הכנות יעקב לפגישה עם עשו

בראשית פרק לב

א.  התמודדותו של יעקב

פעמים בחייו נאלץ יעקב לשכך כעסו על מי שתקיף ממנו. ושונים הם האמצעים שבהם הוא נוקט לשכך כעס.

השוה את ההכנות של יעקב לפגישתו המאיימת עם עשו (בראשית ל"ב-ל"ג) עם ההכנות לפגישת בניו עם צפנת פענח (בראשית מ"ג י"א – י"ד).

במה הן דומות, במה הן שונות ומהי סיבת השינוי?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר