גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מעשה פינחס - שלא ברצון חכמים

ב.

הראוי לחבר את ברכת "ולמלשינים"

פרשת פינחס
שנת תשי"ג

קנאותו של פינחס

במדבר פרק כה, יג

על היחס בין מעשה פינחס לבין שכרו ("בריתי שלום") עיין גיליון פינחס תש"ז.

א.  מעשה פינחס - שלא ברצון חכמים

פסוק י"ג

"וְהָיְתָה לּוֹ וּלְזַרְעוֹ אַחֲרָיו בְּרִית כְּהֻנַּת עוֹלָם תַּחַת אֲשֶׁר קִנֵּא לֵא-לֹהָיו וַיְכַפֵּר עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל"

ירושלמי סנהדרין פרק ט' הלכה ז':

הבועל ארמית – קנאין פוגעין בו. תני: שלא ברצון חכמים. ופינחס שלא ברצון חכמים? אמר ר' יודה בן פזי: בקשו לנדותו – אלמלא קפצה רוח הקדש ואמרה: "והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קנא לאלוהיו."

למאמר חז"ל זה מעיר בעל תורה תמימה:        

כמה עמלו המפרשים לפרש דרשה זו, אבל באמת יש לפרש בדרך פשוטה, דאמר בזה: "תני: שלא ברצון חכמים" כלומר: הא דקנאים פוגעים בבועל ארמית אין רוח חכמים נוחה מזה. והסברא בזה יש לומר, דכיון דצריך לעשות זה ברוח קנאה אמיתית לכבוד ה', אם כן אי אפשר לתת רשות לכל אדם שיהיה רשאי לפגוע באיש כזה, כי מי יודע אולי הוא עושה זאת באיזו פניה צדדית ואומר, כי עושה ברוח קנאת ה', ובין כה הוא הורג נפש, שאינו מחויב מיתה מצד הדין ממש... ופריך (= ומקשה על הנאמר לפני כן): וכי פינחס עשה מעשה שהוא לא ברצון חכמים? ומשיב: אמנם כן, וכי באמת ביקשו לנדותו על מה שעשה אלמלא קפצה רוח הקודש ואמרה: "והיתה לו... ברית כהונת עולם תחת אשר קנא לאלוהיו" ואם כן העידה רוח הקודש, כי היה קנאי ממש ופטרוהו.

1.

בעל תורה תמימה אומר שעמלו המפרשים לפרש דרשה זו. הסבר – מה הקושי שבדרשה זו?

2.

הסבר, במאמר חז"ל דלעיל, מי הם אלה שביקשו לנדותו?

3.

הסבר לפי דברי בעל תורה תמימה את המושג קנאי ממש.

מהו הטוב ומהו המסוכן – לפי דבריהם אלה – במידת הקנאות?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר