גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

יפתח רצה בשלום עם עמון

ב.

צדקת טענותיו של יפתח

ג.

ענין "ארץ מואב" אצלנו

ד.

שאלה כללית

ה.

רמז ששלח שליחים למואב

ו.

נדרו של יפתח

פרשת חוקת
שנת תשי"ט

הפטרה

שופטים פרק יא

א.  יפתח רצה בשלום עם עמון

פרופ' סגל, מחקרים בשופטים, תרביץ תרגיל א', ספר ב' עמוד 6:

לפי מצבו הטכסיסי, יש להאמין שיפתח היה בוחר לגמור את הריב עם עמון בשלום ולהיפטר ממלחמה. כי מן הכתוב מוכח שהכח היה על צד עמון ושהמלחמה היתה ענין מסוכן מאד לגלעדים.

1.

מהם הפסוקים בפרקנו ובפרקים הסמוכים שמהם יש להוכיח זאת?

2.

בהמשך דבריו מביא סגל גם כראיה את מלכים ב' ג' כ"ז. מהי הראיה משם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר