גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

סמיכות הפרשיות

ב.

מעשר שני לפני מתן תורה

ג.

בטעם מעשר שני (1)

ד.

בטעם מעשר שני (2)

ה.

בטעם מעשר שני (3)

ו.

ארבע לשונות "כי" - שאלות ברש"י

פרשת ראה
שנת תשי"ט

מעשר שני

דברים פרק יד

א.  סמיכות הפרשיות

ר' יצחק עראמה, עקדת יצחק, פרשת ראה שער צ"ד:

וכאשר נתן סדר אכילת מעשר שני והפרשת מעשר עני בשנה השלישית וכל עניינם, שכולם הם דברים שצריכים לימוד והרגל, מפני שטבע האנשים מנגדתן בקצת, נעתק לענין שהוא יותר מנגד מזה ואמר (ט"ו א') "מקץ שבע שנים תעשה שמיטה".

1.

כיצד מסביר בעל עקדת יצחק את סמיכות הפרשיות:

י"ד כ"ב-כ"ז

י"ד כ"ח-כ"ט

ט"ו א'-י"א

2.

הסבר את המסומן בקו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר