גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

השינוי בכינויי משה

ב.

בקשת משה האחרונה

ג.

"ויראהו ה' את כל הארץ" וכו'

ד.

"הראיתיך בעיניך"

פרשת וזאת הברכה
שנת תשי"ג

ראיית משה את הארץ

דברים פרק לד, פסוקים א - יב

עצה טובה למורים ולמדריכים:
להוראת פרשה זו בכיתה עיינו בשיעור לדוגמה של יוסף ולק: מיתתו של משה. ספר מעינות א' עמודים 16-24.

א.  השינוי בכינויי משה

השווה:

תחילת פרשתנו פרק ל"ג פסוק א'  

"וְזֹאת הַבְּרָכָה אֲשֶׁר בֵּרַךְ מֹשֶׁה אִישׁ הָאֱ-לֹהִים"

לסוף פרשתנו פרק ל"ד פסוק ה'

"וַיָּמָת שָׁם מֹשֶׁה עֶבֶד ה'"

התוכל לתת טעם לשינוי זה של הכינוי בו מכנה התורה את משה רבנו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר