גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בטעם הקרבנות

ב.

מילת "זבח"

ג.

בטעם הסמיכה

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויקרא
שנת תשי"ג

הקדמה לתורת הקרבנות

ויקרא פרק ג, פסוקים א - יג

א.  בטעם הקרבנות

דעות שונות נאמרו בטעם הקרבנות:

דעת הרמב"ם (מורה נבוכים ג' ל"ב) - ראה גיליון ויקרא תש"ח.

אברבנאל, ברצותו להגן על דעת הרמב"ם נגד מתנגדיו הביא כהוכחה לדעתו את מדרש ויקרא רבה פרשת אחרי מות:

ר' פנחס בשם ר' לוי אומר: משל לבן מלך שלבו היה גס עליו והוא למוד לאכול נבלות וטרפות. אמר המלך: "יאכלם על שולחני תדיר ומעצמו הוא נוזר." כך לפי שהיו ישראל להוטים אחרי עבודה זרה והיו מביאים קרבנותיהם לשעירים באיסור, ופורענות באה עליהם, אמר הקב"ה: "יהיו מקריבים קרבנותיהם לפני באהל מועד והם נפרשים מעבודה זרה!"

ר' דוד הופמן, בפירושו לויקרא (תרגום לעברית ירושלים תשי"ג) עמוד ס"א מעיר לזה:

אחרי עיון מעמיק יכירו כי נוסחתו של אברבנאל משובשת לחלוטין... לפי נוסחתו היה המאמר בלתי מובן ואי הגיוני... ובאמת כתוב בכל המהדורות של ויקרא רבה וכן גם בילקוט:... ...
והיה למוד לאכול נבלות וטרפות. אמר המלך: זה יהיה תדיר על שלחני ומעצמו הוא נוזר. כך לפי שהיו ישראל להוטים אחרי עבודה זרה..

1.

הסבר, כיצד יכול המדרש – בגירסא המובאת באברבנאל – לשמש סיוע לדעת הרמב"ם על הקרבנות?

2.

הסבר, למה גירסא זו היא "בלתי מובנת ואי הגיונית" כדעת ר' דוד הופמן?

3.

מה ההבדל העקרוני בין המדרש בגירסת אברבנאל ובין המדרש כפי שהוא מודפס בספרינו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר