גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"אל תירא מרדה מצרימה"

ב.

בביאור ברכת "ארד עמך... אעלך"

ג.

המסומל ב"אנכי ארד"

ד.

"בנותיו" של יעקב

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויגש
שנת תשכ"ז

דברי ה' ליעקב

בראשית פרק מו, פסוקים א - ז

א.  "אל תירא מרדה מצרימה"

פסוק ג'

"וַיֹּאמֶר אָנֹכִי הָאֵל אֱ-לֹהֵי אָבִיךָ אַל תִּירָא מֵרְדָה מִצְרַיְמָה כִּי לְגוֹי גָּדוֹל אֲשִׂימְךָ שָׁם"

אברבנאל, מקשה:

למה הוצרך הקב"ה לדבר עם יעקב "אל תרא מרדה מצרימה", כי הנה הוא לא היה ירא מזה, וקודם זה הדיבור אמר: "אלכה ואראנו בטרם אמות" וכבר נסע לדרכו, כמו שאמר "ויסע ישראל וכל אשר לו"?

ומקשים עוד: למה בכלל היה ירא מרדת מצרימה עד הנה ולא הלך יחד עם בניו או עם בנימין, כמו שירד אברהם מצרימה מפני הרעב אשר בארץ?

ענה לקושיות אלה בהסתמך על לשון הפסוקים שלנו (א' – ז').

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר