גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"לא תשנא את אחיך בלבבך"

ב.

מצוות "הוכח תוכיח" (1)

ג.

"ולא תשא עליו חטא"

ד.

מצוות "הוכח תוכיח" (2)

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת אחרי מות - קדושים
שנת תשי"ג

"לא תשנא את אחיך בלבבך"

ויקרא פרק יט, יז

למורים ולמדריכי נוער:  שוחחו בשיעור זה עם הנוער על השקפת "מה זה אכפת לי" ו"אין זה מעסקך" הרווחת בעולמנו.

א.  "לא תשנא את אחיך בלבבך"

פסוק י"ז

"לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא"

רמב"ן:

ד"ה לא תשנא את אחיך: בעבור שדרך השונאים לכסות את שנאתם בלבם כמו שאמר (משלי כ"ו כ"ד) "בשפתיו ינכר שונא", הזכיר הכתוב בהווה.

1.

מה קשה לו?

2.

הסבר את הביטוי שבדבריו "הזכיר הכתוב בהווה".

העזר בדברי רש"י, שמות כ"א כ"ח:

ד"ה וכי יגח שור: אחד שור ואחד כל בהמה וחיה ועוף, אלא שדיבר הכתוב בהווה.

3.

מה רוצה הרמב"ן להוכיח בעזרת הפסוק ממשלי כ"ו כ"ד?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר