גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

בביאור הפסוק "פן יש בכם" וכו'

ג.

הסבר משל השורש

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת נצבים - וילך
שנת תשי"ט

שרש פורה ראש ולענה

דברים פרק כט, יז

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

ד"ה פן יש בכם: לפיכך אני צריך להשביעכם.

בעל ספר הזכרון, כתב:

לא ידעתי טעמו.

 נסה להסביר מה קשה לרש"י, ומה תיקן בדבריו!

ד"ה פן יש בכם: שמא יש בכם.

מפרשי רש"י מקשים: והא כתיב לעיל ד' ט' "פן תשכח" ו' י"ט "ופן תשא עיניך"; י"א ט"ז "פן יפתה לבבך" ולא פירש שם שהוא "שמא" – ולמה פירשו כאן?

ענה לשאלתם!

ד"ה אשר לבבו פונה היום: מלקבל עליו הברית.

מה קשה לו?

------------------------------------------------------------------------------------

הערה: לפי הרא"ם, סדר דבריו אינו כפי שכתוב בחומשים שלנו אלא:
1. ד"ה כי אתם ידעתם;
2. ד"ה פן יש בכם (הראשון);
3. ד"ה ותראו את שיקוציהם;
4. ד"ה גלוליהם;
5. ד"ה עץ ואבן;
6. ד"ה פן יש בכם (ישנו).

וכך קיבל גם ר' אברהם ברלינר בהוצאת רש"י שלו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר