גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מזמור ק"ד לפי סדר הבריאה

ב.

"בראשית" - קושיית ר' יצחק

ג.

כוונת "ויאמר" ביחס לה'

ד.

"ויהי אור"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בראשית
שנת תשי"ד

סדר הבריאה

בראשית פרק א

במקום הקדמה
דברים מאירים נתיב בלימוד התורה:

מדרש הנעלם בראשית בזהר חדש, (תורה שלמה קכ"ד):

ר' יהודה אמר: למה הזכיר הקב”ה בריאת שמים וארץ תחילה, והלא המלאכים נבראו תחילה? וכסא הכבוד? אלא כדי שלא יהרהר אדם דברים הסתומים מהעין. רבי אומר: כדי להראות לאדם שאינו בעל חכמה ואינו ראוי לגלות לו סתרי תורה, דאמר ר' יצחק: אין מגלין סתרי תורה אלא לאדם חכם, קורא ושונה, ותלמודו מתקיים בידו, והוא ירא שמים ובקיא בכל דבר, ואדם שאינו בענין זה וישאל על הסתרים והנעלמים שלמעלה, אמור לו: מה אתה שואל? שא נא עיניך וראה, כי בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, תדע לך שלא גילתה התורה יותר. ואם תאמר שאין סתרים בתורה, תדע לך כי על כל דבר ודבר יש תלי תלים של סודות והלכות ופירושים, שנאמר (שיר השירים ה') "קווצותיו תלתלים" - על כל קוץ וקוץ תלי תלים.

א.  מזמור ק"ד לפי סדר הבריאה

השווה לפרקנו את תהלים מזמור ק"ד.

דעת רוב המפרשים היא שהמזמור בנוי בעיקרו לפי סדר הבריאה, כלומר לפי סדר פרקנו (ואף על פי שנזכרו בו "עוף השמים" לפני "עשב" ולפני שמש וירח).

הסבר, כיצד?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר