גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה פרשת המבול

ב.

"כי השחית כל בשר"

ג.

בניית התיבה - התראה לבני הדור

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת נח
שנת תשי"ד

הסיבה למבול

בראשית פרק ו

א.  למבנה פרשת המבול

קאסוטו, בספרו מנח עד אברהם, בהקדמתו לפרשת נח, כותב:

מבנה הפרשה בצורה שלפנינו הריהו מבנה משוכלל ומסודר לחלקיו ולפרטיו... הפרשה מתחלקת באופן ברור לשתים עשרה פיסקות. כל פיסקה כוללת אפיזודה מסויימת במהלך המאורעות, וכולן קשורות זו בזו באמצעות הקבלות במילים ובבטויים... שורת הפיסקות מתחלקת לשתי מערכות של שש פסקאות כל אחת: הרמוניה מספרית ראויה לתשומת לב.

1.

עבור על פרשת המבול עד ט' י"ז וסמן את החלוקה לשתים-עשרה פסקאות ואת שתי המערכות, ככה:

מערכה א'               מערכה ב'

1) ו' ט' – ו' י"ב            7)

2) ו' י"ג – ו' כ"ב           8)

3) ז' א' -                    9)

4)                            10)

5)                            11)

6)                            12)

2.

הסבר, מה המאחד את שש הפסקאות הראשונות למערכה אחת "המתארת דרגא אחר דרגא פעולה אחת", ומה המאחד שוב את שש הפסקאות האחרונות, "המראה לנו, זה אחר זה, את השלבים השונים של פעולה אחת" (קאסוטו).

3.

מהן ההקבלות במילים ובביטויים שבין הפסקאות השונות?

4.

הסבר, מהן ההקבלות הענייניות שבין התחלת מערכה א' לבין סוף מערכה ב'; שבין אמצע מערכה א' (פסקאות 4-3) לבין אמצע מערכה ב' (פסקאות 9-8), וכן עוד.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר