גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

התגלויות ה' לאברהם

ב.

"ואברכה מברכיך" וכו' - הקבלה משוכלת

ג.

"הנפש אשר עשו בחרן" - שאלות ברש"י

פרשת לך לך
שנת תשי"ד

התגלות ה' לאברהם

בראשית פרק יב, פסוקים א - ט

גיליון זה הוא המשך גיליון לך לך תשי"ג שהיה כולו מוקדש לשלושת הפסוקים הראשונים של פרקנו. עיין שם וצרפנו לגיליוננו.

א.  התגלויות ה' לאברהם

1.

מה בין ההתגלות הראשונה של ה' לאברהם י"ב, א'-ג', לבין ההתגלות השנייה י"ב ז'?

2.

מה תוכל ללמוד על היחס שבין התגלות ראשונה לשנייה מתוך השוואת הפסוקים הבאים:

פסוק א'

"לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ... אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ"

פסוק ז'

"וַיֵּרָא ה' אֶל אַבְרָם"

ועיין רש"י,
בראשית ז' י"א:

ד"ה תהום רבה: מידה כנגד מידה. הם חטאו ברבה רעת האדם ולקו בתהום רבה.

בראשית י"א ז':

ד"ה הבה: מידה כנגד מידה. הם אמרו הבה נבנה והוא כנגדם מדד ואמר הבה נרדה.

ועיין גיליון וישב תש"ח שאלה א' 2.

(לשאלה זו העזר בדברי היינמן, דרכי האגדה, עמוד 66, המובאים בגיליון לך לך תשי"ג שאלה ב').

3.

מה אפשר ללמוד על מובנו של המושג "וירא אליו ה'" המופיע כאן בפעם הראשונה בתורה מתוך ההשוואה הבאה:

פסוק ז'

"וַיֵּרָא ה' אֶל אַבְרָם וַיֹּאמֶר לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ לַה' הַנִּרְאֶה אֵלָיו..."

פסוק ח'

"וַיִּקְרָא בְּשֵׁם ה'"

לבין שמות ל"ג י"ח

"וַיֹּאמַר הַרְאֵנִי נָא אֶת כְּבֹדֶךָ"

פסוק י"ט

"וַיֹּאמֶר אֲנִי אַעֲבִיר כָּל טוּבִי עַל פָּנֶיך וְקָרָאתִי בְשֵׁם ה' לְפָנֶיךָ"

שמות ל"ד ה'

"וַיֵּרֶד ה' בֶּעָנָן וַיִּתְיַצֵּב עִמּוֹ שָׁם וַיִּקְרָא בְשֵׁם ה'"

פסוק ו'

"וַיַּעֲבֹר ה' עַל פָּנָיו וַיִּקְרָא ה' ה' אֵל רַחוּם וְחַנּוּן אֶרֶךְ אַפַּיִם..."

שים לב: המקום בשמות מבאר את מקומנו בבראשית.

4.

מה יש ללמוד מתוך ההשוואה של שאלה ג' על פירוש המושג "ויקרא בשם ה'"?

השווה:

תרגום אונקלוס:

ובנה תמן מדבחא... וצלי (התפלל) בשמא דה'.

רש"י, פסוק ח':

ד"ה ויבן שם מזבח: נתנבא שעתידין בניו להכשל שם על עוון עכן והתפלל שם עליהם.

רמב"ן, פסוק ח':

ד"ה ויקרא בשם ה': פירש אונקלוס שהתפלל שם, כמו קראתי שמך ה' מבור תחתיות (איכה ג' נ"ה). והנכון שהיה קורא בקול גדול שם לפני המזבח את שם ה', מודיע אותו ואלהותו לבני אדם, כי באור כשדים היה מלמדם ולא אבו שמוע, ועתה כשבא בארץ הזאת שהובטח בה "ואברכה מברכיך", היה למוד ללמד ולפרסם האלהות.
וכן אמר הכתוב (להלן כ"ו כ"ד) ביצחק כאשר הלך אל נחל גרר והובטח אל תירא כי אתך אנכי, שבנה מזבח "ויקרא בשם ה'". כי בא במקום חדש אשר לא שמעו את שמעו ולא ראו את כבודו והגיד כבודו בגוים ההם.
ולא נאמר ביעקב כן מפני שהוליד בנים רבים כולם עובדי ה', והיתה לו קהילה גדולה נקראת עדת ישראל ונתפרסמה האמונה בהם, ונודעה לכל עם, וגם כי מימי אבותיו נתפרסמה בכל ארץ כנען. וכך אמרו בבראשית רבה (ל"ט ט"ז) מלמד שהקריא שמו של הקב"ה בפי כל בריה.

איזו מן הדעות הנ"ל יכולה להסתייע בפסוקים המובאים בשאלה 3 מתוך שמות?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר