גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הכנסת האורחים של לוט

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וירא
שנת תשי"ד

המלאכים אצל לוט

בראשית פרק יט

לחטא אנשי סדום עיין גיליון תש"ט.

א.  הכנסת האורחים של לוט

מדרש שכל טוב (בראשית י"ח ב'):

"וירא וירץ לקראתם" – באברהם כתיב "וירץ לקראתם", שנדמה כעוף הפורח, אבל בלוט לא כתיב "וירץ" אלא "ויקם", כאדם שהוא יגע וקם.

1.

השווה בין הכנסת האורחים של אברהם לזו של לוט (לפרטיה) והסבר מה ההבדל ביניהם?

2.

עיין רש"י:

ד"ה ולוט ישב בשער סדום: ישב כתיב. אותו היום מינוהו שופט עליהם (בראשית רבה).

 ד"ה וירא לוט: מבית אברהם למד לחזור על האורחים.

לפי דברי רש"י אלה מתרוצצים שני כיוונים בתוך לוט. הסבר מה הם, ואיזה מהם הוא החזק יותר לפי המסופר על לוט בפרשה כולה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר